OPT træningsvejledning

Vi laver mundmotorisk undersøgelse og træningsvejledning til børn og unge, som har udfordringer med at spise, drikke eller tale. Både forældre og fagpersoner får mundmotorisk vejledning og supervision hos Birdhouse. 

 

Mundmotorisk vejledning hos Birdhouse afhjælper vanskeligheder med at spise, drikke, synke, savle samt forbedrer forudsætninger for tydelig udtale af lyde eller ord.

Birdhouse-træning indeholder undersøgelse af sensoriske og motoriske forhold omkring mund og ansigt, individuelt udfærdiget OPT træningsplan (Oral Placement Therapy), professionel supervision og vejledning samt justering og graduering af træningsplan.

 

Indhold

  • Specifik mundmotorisk undersøgelse af sensoriske og motoriske forudsætninger.
  • Specifikke og realistiske mål. 
  • Supervision af træning og justering af øvelser.
  • Evaluering af effekten for barnet/den unge.
  • Vejledning til forældre eller fagpersoner i hjemmet, hos Birdhouse, Skype eller telefonsupervision evt. med video.
  • Træningen foregår som hverdagsrehabilitering, hvor sensoriske og motoriske øvelser med kæber, læber og tunge foretages dagligt fx. i naturlig forbindelse med måltider.

 

Der kan aftales undersøgelse og supervision efter behov eller forløb med faste aftaler.

Mange forældre hjemmetræner deres barn og vælger OPT træning hos Birdhouse som metode til barnets mundmotoriske udfordringer. 

 

Vi laver en helt individuelt tilpasset træningsplan til hvert eneste barn efter en grundig undersøgelse. 

Vi er særligt opmærksomme på at oplære og vejlede forældre og fagpersoner, så øvelserne kan gentages mest muligt. Jo flere gentagelser = jo bedre effekt. 

 

Hvis du vil i kontakt med os, kan du skrive HER