• E-mærket
  • Kundeservice 60 13 93 99
  • Betal med EAN eller dankort

Individuel Oral Placement Terapi vejledning hos Birdhouse

Individuel Oral Placement Terapi træningsvejledning hos Birdhouse indeholder undersøgelse, træningsvejledning med oplæring i øvelser, specifikke mål på kort og lang sigt, supervision og evaluering.

Vi tilbyder både forløb med faste aftaler 6-12 gange om året og supervision, som også kan bestilles efter behov. Grundig oralmotorisk undersøgelse og evaluering foregår i Birdhouse og som telesupervision, hvor videoer af træningen er udgangspunkt for vejledning og oplæring i øvelser.

Vi foretager mundmotorisk undersøgelse og træningsvejledning til børn og unge, som har udfordringer med at spise, drikke eller tale. Både forældre og fagpersoner får mundmotorisk vejledning og supervision hos Birdhouse. 

Mundmotorisk Oral Placement Terapi-vejledning hos Birdhouse afhjælper vanskeligheder med at spise, drikke, synke, savle samt forbedrer forudsætninger for tydelig udtale af lyde eller ord.

Mundmotorisk træning hos Birdhouse indeholder undersøgelse af sensoriske og motoriske forhold omkring mund og ansigt, individuelt udfærdiget Oral Placement Terapi-træningsplan, professionel supervision og vejledning samt justering og graduering af træningsplan.

Indhold

  • Specifik mundmotorisk undersøgelse af sensoriske og motoriske forudsætninger.
  • Specifikke og realistiske mål. 
  • Supervision af træning og justering af øvelser.
  • Evaluering af effekten for barnet/den unge.
  • Vejledning til forældre eller fagpersoner i hjemmet, hos Birdhouse, Skype eller telesupervision evt. med video.
  • Træningen foregår som hverdagsrehabilitering, hvor sensoriske og motoriske øvelser med kæber, læber og tunge foretages dagligt fx. i naturlig forbindelse med måltider.

Der kan aftales undersøgelse og supervision efter behov eller forløb med faste aftaler.

Mange forældre hjemmetræner med deres barn og vælger Oral Placement Terapi-træning hos Birdhouse som metode til barnets mundmotoriske udfordringer. 

Vi laver en helt individuelt tilpasset træningsplan til hvert eneste barn efter en grundig undersøgelse. 

Vi er særligt opmærksomme på at oplære og vejlede forældre og fagpersoner, så øvelserne kan gentages mest muligt. Jo flere gentagelser = jo bedre effekt. 

Hvis du vil i kontakt med os, kan du skrive HER