• E-mærket
  • Kundeservice 60 13 93 99
  • Betal med EAN eller dankort

Hvad er Oral Placement Terapi øvelser?

Oral Placement Terapi er terapeutiske øvelser til forbedring af tale og spisning med sensorisk og motorisk stimulation, som øger præcisionen af mundbevægelserne

Oral Placement Therapy (ofte forkortet til OPT) er taktile / sensoriske metoder, som anvendes med børn og voksne, som har vanskeligheder ved at udføre præcise bevægelser med kæbe, læber og tunge. Øvelser til Oral Placement Therapy er udviklet af Sara Rosenfeld-Johnson med henblik på at give præcis stimulation til kæbens, læbernes og tungens placering under spisning og tale. 

Oral Placement Terapi hjælper børn og voksne med spisevanskeligheder eller udtaleproblemer. De sensoriske og motoriske metoder og øvelser kan fint anvendes sammen med andre koncepter. 
Personer, som har motoriske og/eller sensoriske udfordringer i og omkring munden, har udbytte af målrettet og præcis taktil (berøring) og proprioceptiv (muskler og led) stimulation, fordi tale og spisning også er taktilt og proprioceptivt. 
OPT anvendes til at forbedre opmærksomheden i musklerne, placering i munden (dissociering, graduering og retning af bevægelserne), stabilitet samt musklernes hukommelse, og alle disse faktorer er nødvendige for udviklingen af tydelig udtale.

Hvilke personer kan have udbytte af Oral Placement Terapi øvelser?

Oral Placement Terapi øvelser anvendes med både børn og voksne på alle udviklingstrin, der er ingen nedre eller øvre aldersgrænse.
1) Det anvendes med personer med mange forskellige talevanskeligheder f.eks. dysartri, dyspraksi, problemer med flydende tale, senfølger efter hjerneskader samt høreskader. 
2) Det anvendes med personer med mange forskellige typer spisevanskeligheder f.eks. sutte, tygge, drikke, opkastning, fejlsynkning, brækrefleks, muskelsvaghed samt muskelspænding.

Mange børn og voksne som ikke udvikler tilstrækkelige færdigheder til at kunne tale eller spise, kan have stort udbytte af en Oral Placement Terapi undersøgelse for at få klarlagt, om vanskelighederne er forårsaget af manglende eller nedsatte forudsætninger for at placere musklerne præcist til at kunne foretage de nødvendige bevægelser for at udtalen bliver tydelig, eller for at man kan tygge eller lukke læberne sammen. 

Hvordan virker det?

Oral Placement Terapi øvelser lærer musklerne at placere sig de rigtige steder i munden, så udtalen kan blive tydelig og så maden kan blive bearbejdet af tænderne i samarbejde med læber og tunge. 

Oral Placement Terapi øvelser gradueres hele tiden i takt med, at personen udvikler færdigheder i forhold til at sansesystemet tolererer sanseinput og musklerne i munden lærer at bevæge sig relevant i forhold til taktile input. 

Mål for Oral Placement Terapi træning vil altid være helt specifikke, så der er klarhed over, hvorfor og hvordan man laver de øvelser, som personen har brug, og hvornår øvelserne skal justeres. Der anvendes kun øvelser til at udvikle bevægelser, som er relevante i forhold til at tale eller til at spise/drikke.

Oral Placement Terapi træning varer typisk 15-20 min., og ofte kan en del af træningen foretages sammen med måltiderne. Oral Placement Terapi indeholder øvelser til sensorisk organisering, motorisk placering, spisning og tale.  

Se eksempler på undersøgelse og planlægning af Oral Placement Terapi-træning
Oversigt over artikler og studier om effekt
"Betydning og effekt af Bideblokke til stabilisering af kæben" - et studie.

 

Ergoterapeut Stine Nielsen har her beskrevet forskelle mellem SOS og OPT


"Med SOS approach to feeding får man et værktøj og en metode til at hjælpe børn med deres spiseproblemer. Fortrinsvis en psykologisk og social tilgang til problemet men også med en motorisk vinkling. Redskaberne er mad og psykologiske processer samt ændring af vaner. Barnet hjælpes i tilgangen til mad, syn på mad og finde glæden/behovet for mad. Metoden arbejder både med barnet og med forældrene/familiens tilgang til problemet. Familien får redskaber til at ændre vaner, rutiner og syn på mad, måltider og spisning. 

Med OPT får man et værktøj og en metode til at arbejde med alle de sensoriske og motoriske forudsætninger for udvikling af sprog/udtale og spisning. En oralmotorisk og sensorisk tilgang til problemet. Redskaberne er konkrete orale redskaber, som i et systematisk og hierarkisk opbygget system optræner den muskulatur og de sensoriske systemer, der ligger til grund for sprog/udtale og spisning.

Med børn der fortrinsvis eller udelukkende har behov for hjælp på grund af, at de er småt spisende eller har en decideret spiseværing, kommer man som terapeut længst med SOS. 

Med børn der har svært ved at spise/drikke (men psykologisk set gerne vil) og/eller har udtalevanskeligheder kommer man som terapeut længst med OPT.

Ligheder mellem SOS og OPT
Begge metoder har det hovedfokus at afhjælpe spisevanskeligheder. Begge metoder er baseret på den nyeste forskning. I begge metoder lægges der meget vægt på en grovmotorisk status, bevidstheden om at siddestilling og mætning af sansesystemet både kropsligt og orofacialt er vigtige faktorer i arbejdet omkring spiseproblemer."