Beskrivelse og videoer af OPT

Hvad er OPT?

Oral Placement Therapy er terapeutiske øvelser til forbedring af tale og spisning, som anvender sensorisk stimulation til at øge præcisionen af bevægelserne i munden.

OPT hjælper børn og voksne med taleproblemer eller spisevanskeligheder. 

Det er sensoriske metoder og øvelser, som kan anvendes sammen med andre koncepter. Traditionel taleterapi er oftest auditiv (høre) og visuel (se). 

Personer, som har motoriske og sensoriske udfordringer, har udbytte af målrettet og præcis taktil (berøring) og proprioceptiv (muskler og led) stimulation, fordi tale og spisning også er taktilt og proprioceptivt. 

OPT anvendes til at forbedre opmærksomheden i taleorganerne, placering i munden (dissociering, graduering og retning af bevægelserne), stabilitet samt musklernes hukommelse, og alle disse faktorer er nødvendige for udviklingen af tydelig udtale.

Hvilke personer kan have udbytte af OPT?

OPT anvendes med både børn og voksne på alle udviklingstrin, der er ingen nedre eller øvre aldersgrænse.
1) Det anvendes med personer med mange forskellige talevanskeligheder f.eks. dysartri, dyspraksi, problemer med flydende tale, senfølger efter hjerneskader samt høreskader. 
2) Det anvendes med personer med mange forskellige typer spisevanskeligheder f.eks. sutte, tygge, drikke, opkastning, fejlsynkning, brækrefleks, muskelsvaghed samt muskelspænding.

Mange børn og voksne som ikke udvikler tilstrækkelige færdigheder til at kunne tale eller spise, kan have stort udbytte af en OPT undersøgelse for at få klarlagt, om vanskelighederne er forårsaget af manglende eller nedsatte forudsætninger for at placere musklerne præcist til at kunne foretage de nødvendige bevægelser for at udtalen bliver tydelig, eller for at man kan tygge eller lukke læberne sammen. 

Hvordan virker det?

OPT lærer musklerne at placere sig de rigtige steder i munden, så udtalen kan blive tydelig og så maden kan blive bearbejdet af tænderne i samarbejde med læber og tunge. 

OPT øvelser gradueres hele tiden i takt med, at personen udvikler færdigheder i forhold til at sansesystemet tolererer sanseinput og musklerne i munden lærer at bevæge sig relevant i forhold til taktile input. 

Mål for OPT træning vil altid være helt specifikke, så der er klarhed over, hvorfor og hvordan man laver de øvelser, som personen har brug, og hvornår øvelserne skal justeres. Der anvendes kun øvelser til at udvikle bevægelser, som er relevante i forhold til at tale eller til at spise/drikke.

OPT træning varer typisk 15-20 min., og ofte kan en del af træningen foretages sammen med måltiderne. OPT indeholder øvelser til sensorisk organisering, motorisk placering, spisning og tale.  

Se undersøgelser og planlægning af OPT-træning

Links til undersøgelser og studier om effekt