Undersøgelse og vejledning af børn med særlige behov

Jeg er uddannet ergoterapeut med mere end 25 års praktisk erfaring indenfor specialområdet. Jeg har stor ekspertise i at vejlede forældre og fagpersoner om, hvordan børn kan støttes i deres udvikling.

Som forældre kender I jeres barns behov og vanskeligheder i løbet af hele døgnet. 

Som fagperson kender du børnenes udfordringer i børnehave, skole eller CSV/STU.

Som erfaren specialist kan jeg vejlede og rådgive jer.

 

Jeg laver træningsvejledning til familier, der gerne selv vil træne deres barn. 

Jeg er supervisor for fagpersoner, der arbejder med børn med særlige behov i børnehaver og skoler.

 

Det kan være svært at prioritere mellem barnets mange forskellige og måske komplekse problemstillinger. Jeg kan hjælpe med at lave en klar og målrettet plan, så barnets behov tilgodeses, og så al træning nytter noget og giver brugbare resultater i barnets hverdag. 

En vurdering af barnets eller den unges forudsætninger for at deltage i dagligdagens aktiviteter skaber overblik og danner grundlag for at tilrettelægge en hverdag med indarbejdet handlekraftig træning for barnet/den unge, hvor alle samarbejder mod fælles klare mål.

 

Jeg har stor erfaring med at anvende et valideret undersøgelsesmateriale COPM - Canadian Occupational Performance Measure. Det er udviklet til at give forældre og klienter indflydelse i samarbejde med fagpersoner. Vi tager udgangspunkt i at dem, der har skoen på, ved hvor den trykker. Gennem flere hundrede COPM interviews har jeg erfaret, at det giver en fantastisk god basis for samarbejde.

 

Jeg kan lave en skræddersyet træningsplan til jeres barn.

Bestil en undersøgelse