Standardfortrydelsesformular

Jfr. gældende lovgivning.
(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende. Download her).  
 
Til:
Birdhouse
 

Returadresse:
Birdhouse Logistics
Telehøjen 6
5220 Odense SØ

Jeg/vi meddeler herved, at jeg/vi ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores købsaftale om følgende varer

…………………………………………………. på ordre nr. …………………

eller levering af følgende tjenesteydelser på ordre nr. …………………………….
 
 
 
 
…………………………………..                                        …………………………………………
Bestilt dato                                                       Modtaget dato
 
 
…………………………………………………………………………………………………………….........……
Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)
 
 
……………………………………………………………………………………………………………….............
Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………...
Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)
 
 
………………………………………………..
Dato