Supervision finder muligheder og realistiske løsninger

Supervision er en konstruktiv samtale, som du eller din arbejdsplads vil drøfte.

Der er ofte mange løsningsmuligheder indenfor terapi, undervisning og pædagogik, og derfor er det vigtigt, at der er en fælles og tydelig forståelse om formål og hensigter i personalegrupper, som arbejder i et fællesskab.


Helle Grøndahl har mange års erfaring med supervision med tilgang som professionel coach på institutioner for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelser. Supervision med Helle foregår i en positiv stemning og giver arbejdsglæde og plads til eftertanke. 

 

Målgrupper:

  • Pædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter, sygeplejersker, lærere, sagsbehandlere m.fl.
  • Ledergrupper

 

Supervision kan handle om: 

  • Problematiske situationer I gerne vil have belyst
  • Emner som I gerne vil have ny inspiration til
  • Situationer som går rigtig godt, og som I gerne vil dele med jeres kolleger
  • Får I gjort det, I gerne vil?
  • Træffer I valg, som fungerer godt?

 
Formål med supervision:

  • At finde nye handlemuligheder og løsninger
  • At skabe klarhed 
  • At give mulighed for professionel refleksion

 

Helle garanterer, at rammerne er trygge og positive uden at fokusere på fejl eller mangler.

I kan få supervision af jeres arbejde med børn, unge eller voksne med funktionsnedsættelser en enkelt gang eller i længerevarende forløb alt efter jeres behov.

 

I kan kontakte Helle og høre mere HER