Undersøgelse og vejledning af børn med særlige behov

Hos Birdhouse har vi dygtige ergoterapeuter og fysioterapeuter som er specialister indenfor forskellige områder. Vi har stor ekspertise i at vejlede forældre og fagpersoner om, hvordan børn bedst støttes i deres udvikling.

Som forældre kender I jeres barns behov og vanskeligheder. 

Som fagperson kender du børnenes og de unges udfordringer i børnehave eller skole.

Som erfarne specialister kan vi vejlede og rådgive jer.

 

Vi laver træningsvejledning til familier, der selv træner deres barn. 

Vi supervisorer fagpersoner, der arbejder med børn med særlige behov.

 

Det kan være svært at prioritere mellem barnets mange forskellige og måske komplekse problemstillinger. Vi kan hjælpe med at lave en helt klar og målrettet plan, så barnets behov tilgodeses, og så al træning nytter noget og giver brugbare resultater i barnets hverdag. 

En vurdering af barnets eller den unges forudsætninger for at deltage i dagligdagens aktiviteter skaber overblik og danner grundlag for at tilrettelægge en hverdag med indarbejdet træning for barnet eller den unge, hvor alle samarbejder mod fælles klare mål.

 

Vi anvender bl.a. et valideret undersøgelsesmateriale COPM - Canadian Occupational Performance Measure, som er udviklet til at give forældre konkret indflydelse i samarbejde med fagpersoner. Vi tager udgangspunkt i at "dem, der har skoen på, ved hvor den trykker".

 

Gennem rigtig mange års erfaring ved vi, at det giver en fantastisk god basis for samarbejde, når alle har et klart mål.

 

Vi laver en unik og skræddersyet træningsplan til jeres barn.

Bestil en undersøgelse