Studier og undersøgelser

Links til internationale studier om oralmotorisk og -sensorisk terapi

OPT og andre koncepter

Forskelle mellem OPT og SOS

Med OPT får man et værktøj og en metode til at arbejde med alle de sensoriske og motoriske forudsætninger for udvikling af sprog/udtale og spisning. En oralmotorisk og sensorisk tilgang til problemet. Redskaberne er konkrete orale træningsredskaber som i et systematisk og hierarkisk opbygget system optræner den muskulatur og de sensoriske systemer, der ligger til grund for sprog/udtale og spisning. 

Med SOS Approach to Feeding får man et værktøj og en metode til at hjælpe børn af med deres spiseproblemer. Fortrinsvis en psykologisk og social tilgang til problemet men også med en motorisk vinkling. Redskaberne er mad og psykologiske processer samt ændring af vaner. Barnet hjælpes i tilgangen til mad, syn på mad og finde glæden ved og behovet for mad. Metoden arbejder både med barnet og med forældrene/familiens tilgang til problemet. Familien får redskaber til at ændre vaner, rutiner og syn på mad, måltider og spisning. 

 

Med børn der fortrinsvis eller udelukkende har behov for hjælp på grund af, at de er småt spisende eller har en decideret spiseværing, kommer man som terapeut længst med SOS. 

 

Med børn der har svært ved at spise/drikke (men som psykologisk set gerne vil) og/eller har udtalevanskeligheder kommer man, som terapeut længst med OPT.

Ligheder mellem SOS og OPT

Begge metoder har hovedfokus på at afhjælpe spisevanskeligheder. Begge metoder er baseret på den nyeste forskning. I begge metoder lægges der meget vægt på en grovmotorisk status, bevidstheden om at siddestilling og mætning af sansesystemet både kropsligt og orofacialt er vigtige faktorer i arbejdet omkring spiseproblemer.